2022-05-11 11:59:11

Upisi u srednju školu 2022.

Dragi osmaši, poštovani roditelji,

sastanak vezan uz upise u srednje škole održat će se krajem svibnja kada bude dostupno više informacija o upisu i kada izađe Odluka o upisu za 2022./2023. te aplikacija e-upisi postane aktivna. Ono što je za sada novo su izmjene i dopune Pravilnika koje su dostupne na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_39_482.html

Izmjene i dopune se odnose na Pravilnik dostupan na poveznici: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

Sve nove informacije možete pratiti na web stranici škole pod poveznicom Upisi u srednje škole. U privitku Vam također  donosimo dokument s informacijama vezanim uz profesionalno usmjeravanje za učenike sa zdravstvenim poteškoćama, o čemu detaljnije pročitajte i u nastavku.

Sukladno novom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 47/17, 39/22), stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavlja poseban element vrednovanja za učenike s težim zdravstvenim teškoćama. Prema članku 6. navedenog Pravilnika, poseban element uzima se u obzir samo u slučaju da dva ili više kandidata koji se nalaze na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova utvrđenih tijekom postupka vrednovanja temeljem zajedničkog i dodatnog elementa.

 

Slijedom navedenog, upućujemo vas da u postupak profesionalnog usmjeravanja koji rezultira izdavanjem mišljenja stručnog tima za profesionalno usmjeravanje HZZ-a uključujete samo one učenike s težim zdravstvenim teškoćama, koje su mogle utjecati na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja, a koji posjeduju mišljenje školske medicine i koji bi se potencijalno našli u gore opisanom položaju.

 

Kako je  došlo do izmjene Pravilnika  učenici više ne ostvaruju dodatni bod zbog zdravstvenih teškoća prilikom upisa.

Pisano mišljenje o profesionalnom usmjeravanju koristiti će samo učenicima koji se nađu u slučaju članka 6.

 

Za sve ostale učenike koji trebaju profesionalno usmjeravanje koje neće rezultirati pisanim mišljenjem, savjetovanje se obavlja u CISOK centrima cisok-zagreb1@hzz.hr i cisok-zagreb2@hzz.hr .

 


Osnovna škola "Bukovac" Zagreb